Новости около корна кризата. Мерки за подпомагане на самоосигурени лица и малки фирми.